strona główna

wydarzenia galeria kontakt

"To co wiemy, to mała kropelka - to czego nie wiemy, to cały ocean." (Izaak Newton)

szkoła...
ludzie...
w szkole...
różności...

Podoba Ci się nasza strona?
Dodaj ją
do ulubionych!
(tylko Internet Explorer)
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWEK

Miejscowość Ostrówek po raz pierwszy występuje w spisach podatkowych z 1533 r. Wieś należała wówczas do najstarszej na tych terenach parafii Cieszęcin. W 1593 r. została oddana Stanisławowi Ostrowskiemu jako Ostrówek Galewski. Położony przy drodze z Wieruszowa do Lututowa Ostrówek w XVI w. posiadał młyn wodny na Strudze Węglewskiej.

Na przełomie XVI i XVII w. miejscowość stała się typową pańszczyźnianą wsią szlachecką. Głównymi produktami folwarku było wówczas żyto i tatarka. Ważne miejsce zajmowała hodowla owiec.

W 1727 r. właściciel wsi—Mikołaj Miniszewski ufundował kościół drewniany stanowiący początkowo prywatną kaplicę dworską. Jego architektura była typowa dla drewnianych świątyń Ziemi Wieluńskiej. Był to niewielki kościółek o konstrukcji zrębowej, zbudowany na linii wschód—zachód. Jak podaje wizytacja biskupa z 1746 r. świątynia nosiła tytuł św. Wawrzyńca.

W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski Ostrówek znalazł się w granicach zaboru pruskiego. W czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 r. w okolicach wsi przebywał ze swym oddziałem Fryderyk Jakub Psarski—przywódca Insurekcji na Ziemi Wieluńskiej. W 1807 r. Ostrówek znajdował się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po 1815 r. należał do Królestwa Polskiego.

Okres powstań narodowych pierwszej połowy XIX w. nie zaznaczył się szczególnym wydarzeniem w dziejach miejscowości. Radykalną zmianę sytuacji przyniosły wydarzenia powstania styczniowego w 1863 r. W tradycji ludowej często wspominana jest postać ówczesnego dziedzica Baranowskiego, który pomagał powstańcom. Za swą działalność był poszukiwany przez władze carskie. Zagrożony aresztowaniem wyjechał w 1864 r. za granicę. W 1867 r. Ostrówek znalazł się w granicach nowo utworzonej Guberni Kaliskiej. Panowanie zaborców rosyjskich trwało do okresu I wojny światowej. W 1907 r. część miejscowości weszła w skład nowo powstałej parafii w Węglewicach. Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, Ostrówek znalazł się w granicach odrodzonego państwa polskiego.

W dniu 17 sierpnia 1922 r. biskup wrocławski Stanisław Zdzitowiecki erygował nową parafię w Ostrówku z części parafii Cieszęcin i Węglewice. Początkowo w skład parafii weszły miejscowości: Ostrówek, Dąbrówka, Dąbie, Kaski, Kaźmirów, Moluch, Konaty, Gąszcze, Przybyłów i Żelazo. W 1956 r. przyłączono część miejscowości Pędziwiatry, Brzózki, Grobelkę i Rybkę.

W okresie międzywojennym 95% mieszkańców parafii utrzymywało się z pracy na roli. Słabe gleby i przeludnienie spowodowały, że znaczna część ludności wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec i Francji.

Wybuch II wojny światowej odbił piętno na ludności Ostrówka. W dniu 1 września 1939r. w godzinach wieczornych wojska niemieckie wkroczyły do miejscowości. Żołnierze Wermachtu zaczęli podpalać i ostrzeliwać płonące budynki. W czasie ucieczki od kul hitlerowskich zginęli: p. Józefa Binkowska, p. Michał Dulski, p. Wojciech Góralski, p. Andrzej Krzemień, p. Antoni Szymala i czteroletnia Anna Tomala. Z pożaru ocalał jedynie kościół i nieliczne murowane budynki. Decyzją władz okupacyjnych wieś weszła w skład tzw. "Kraju Warty". Parafia Ostrówek została wyzwolona w dniu 19 stycznia 1945 r. przez wojska I Frontu Ukraińskiego.

W dniu 11 czerwca 1971 r. spłonął zabytkowy, liczący sobie prawie dwa i pół wieku kościół. Po tym tragicznym wydarzeniu wierni wraz z proboszczem ks. Stanisławem Mrówką przystąpili do porządkowania pogorzeliska i wznoszenia nowej świątyni. W ciągu trzech lat powstał piękny, nowoczesny kościół według projektu profesora Politechniki Łódzkiej J. Michalewicza. Świątynię o powierzchni 305 m 2 zbudowano z cegły na granitowym cokole. Wykonano witrażowe okna oraz stolarkę z modrzewia i dębu. Wystrój wnętrza utrzymywany jest w pięknym surowym stylu. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup Franciszek Musiel w dniu 10 sierpnia 1974 r. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Robert Tietz.

Opracowanie: mgr Anna Olszowiak

ZACHĘCAMY DO PUBLIKOWANIA SWOICH ARTYKUŁÓW


strona główna | publikacje | galeria | o szkole | historia | pracownicy | uczniowie
rodzice | kalendarz | humor | linki | download | księga gości | kontakt
 

Copyright by Szkoła Podstawowa w Ostrówku